Despre Pădurea Plopeni:

- Pădure de amestec de stejar şi carpen;
- 88,8 ha amplasate in totalitate in judeţul Prahova;
-Situată in Campia piemontană a Ploieştilor (silvostepă); 
- Zonă protejată de interes naţional: RO-SCI 0164 ;
- Insecte spectaculoase, protejate:

       o  Croitorul de piatră (Morimus funereus),
       o  Rădaşca (Lucanus cervus) ş.a.

 

 

 

 

 

HOME PROIECT REZULTATE FORUM LINKS CONTACTE