HOME PROIECT REZULTATE FORUM LINKS CONTACTE
 
           

 
Plan de Management, căi de acţiune şi conştientizare

 

 

 

 

              
 

 
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial "Mediu" -Axa prioritară 4 -Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii
 
Situl Natura 2000 Padurea Plopeni este amplasat in totalitate in judeţul Prahova, pe raza teritoriului administrativ al oraşului Băicoi, la limita dinspre oraşul Plopeni, fiind invecinat pe latura estică cu DJ 100D (Ploieşti-Cocorăştii Mislii).

Padurea Plopeni este identificata in amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Slanic in Unitatea de Producţie III Plopeni, unităţile amenajistice 20-25, face parte din fondul forestier naţional, proprietate publică a statului, administrata de Regia Naţională a Pădurilor (RNP)-Romsilva.

Lider de proeict: Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova, Parteneri: Agentia de protectia mediului Prahova, Consiliul Judetean Prahova

 Perioda de implementare: iulie 2010 - februarie 2012

 
Obiectivul General al proiectului constă in crearea condiţiilor necesare pentru asigurarea unui management corespunzator al Sitului de Importanţă Comunitară "Padurea Plopeni" din judeţul Prahova. 
 

Obiectivele specifice sunt:

1. Elaborarea şi editarea Planului de management al Sitului de Importanţă Comunitară "Pădurea Plopeni" din judeţul Prahova;
2. Sporirea gradului de interes al autorităţilor şi institutiilor publice locale, in cooperare cu ceilalţi actori economico-sociali din regiunea vizată, pentru situaţia patrimoniului natural din Pădurea Plopeni;
3. Creşterea gradului de conştientizare a cetăţenilor, a tuturor factorilor interesaţi, cu privire la necesitatea protejării şi conservării resurselor naturale ale ariei protejate.

Actiuni:

?  Elaborarea Planului de management
?  Organizarea şi desfăşurarea unor intalniri cu factorii interesaţi;
?  Desfăşurarea unei campanii de informare şi promovare a proiectului şi a Sitului Natura 2000.